Blog Archives

EU Fondovi: Poboljšanje konkurentnosti poduzeća CRATIS kroz ulaganje u IKT

Screen Shot 2018-02-19 at 15.53.32

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj


Korisnik: CRATIS d.o.o. Varaždinske Toplice

Naziv projekta: „Poboljšanje konkurentnosti poduzeća CRATIS kroz ulaganje u IKT“


 

Ukupna vrijednost projekta: 1.258.842,50 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 694.451,80 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 25. listopada 2019. god. – 25. listopada 2020. god.

Kontakt osoba: Matija Grabar <info@cratis.hr>


 

Kratki opis projekta:

Projekt obuhvaća ulaganje u nabavu i implementaciju ERP sustava te softvera za trajnu zaštitu podataka. Da bi navedeni softveri bili u funkciji i da bi se postigla integracija postojećih poslovnih sustava s novima, poduzeće nabavlja temeljnu računalnu infrastrukturu i to računalne poslužitelje, SAN sustav, računalnu mrežu te mrežni vatrozid. Realizacijom projekta poduzeće rješava svoje probleme i ograničavajuće faktore, u prvom redu optimizira poslovne procese, integrira postojeće sustave sa novima te povećava razinu zaštite podataka. U konačnici jača tržišnu poziciju, povećava konkurentnost i učinkovitost poslovanja. Izravnu korist ima menadžment poduzeća, zaposlenici, poslovni partneri i lokalna zajednica.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Realizacijom Projekta je planirano povećanje prihoda poduzeća, unaprjeđenje 8 poslovnih procesa, zadržavanje postojećih radnih mjesta i zapošljavanje novih djelatnika (4 novozaposlena). U sklopu projekta nabavlja se ERP sustav, računalna oprema i softverski alati.

Korisni linkovi:

www.strukturnifondovi.hr; www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Crats d.o.o.

 

EU fondovi: E-impuls 2017

Screen Shot 2018-02-19 at 15.53.32

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj


Korisnik: CRATIS d.o.o. Varaždinske Toplice

Naziv projekta: „Povećanje konkurentnosti društva kroz nabavku poslužiteljske, mrežne i podatkovne opreme“


 

Ukupna vrijednost projekta: 393.307,53 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 261.156,20 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 19.06.2017. god. – 19.12.2017. god.

Kontakt osoba: Matija Grabar <info@cratis.hr>


 

Kratki opis projekta:

Glavni problem s kojim se Društvo susreće je nedostatak kapaciteta koji su potrebni za spajanje novih korisnika, proširenje palete usluga kao i novih inovativnih rješenja. Oprema koju posjeduje Društvo nije dostatna za ugovaranje novih poslova čime je onemogućen rast i razvoj. Nakon realizacije Društvo će povećati kapacitete čime će se dodatno osigurati stabilnost poslovanja i kontinuirani razvoj. Drugi problem s kojim se Društvo suočava su hakerski napadi i druge vrste kompromitranja računalne sigurnost, a kako bi se takva mogućnost svela na minimum, Društvo nabavlja dodatne licence za zaštitu kojima će zaštititi poslužiteljsku opremu i omogućit pouzdanu infrastrukturu na koju mogu osloniti svoje poslovanje. Dodatni diskovni prostor omogućiti će proširenje poslovne suradnje sa postojećim korisnicima.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Predmetnim projektom postavljena su dva cilja, a to su povećanje kapaciteta za 50% implementacijom poslužiteljske, mrežne i podatkovne opreme te povećanje kvalitete i pouzdanosti vlastitog sustava a time i sustava korisnika. Kako bi se povećao obujam poslovanja te omogućile pristupačnije cijene računalne infrastrukture Društvo investra u nabavku dodatne poslužiteljske, mrežne i podatkovne računalne opreme, a ista će omogućiti uvođenje inovacija i nov moderan pristup što u konačnici povećava konkurentnost Društva.

Korisni linkovi:

www.strukturnifondovi.hr; www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Crats d.o.o.

 

CRATIS Web launched

Hello and Welcome to our Blog.

As of 27. April 2014. CRATIS Web pages has been launched.

We will use this Blog to announce important news, case studies and to share with you other interesting topics from the field.

We hope that the content on this Web site will be informative and useful.

Thank you and have a nice stay!

Matija